Administratieve ondersteuning

Focus Financiële Zorgverlening biedt ook ondersteuning aan mensen die door ziekte, ouderdom en/of bijzondere omstandigheden hun administratieve zaken niet allemaal meer zelf kunnen of willen regelen. Loopt u vast in uw particuliere administratie en heeft u ondersteuning nodig? Dat kan! Wij bieden ondersteuning bij:

  • Het ordenen van uw administratie
  • Het doen van aangifte van inkomstenbelasting en eventueel aanvragen van uitstel hiervan
  • Uitzoeken of u in aanmerking komt voor zorg- of huurtoeslag of kwijtschelding van een gemeentelijke belasting
  • Contacten onderhouden met instanties en bedrijven.
  • Uw uitgaven inzichtelijk maken. We maken voorstellen voor mogelijke en/of noodzakelijke besparingen.
  • Het opzetten van een eenvoudig budgetoverzicht
Foto website ovaal
FFZ website test achtergrond